Medlem

Årsavgifter 2020

Vedtatt på årsmøte 28. februar 2020.

Avgiften til NGF på kr. 355 og IT-avgiften er inkludert i årsavgiften for alle som er 20 år og eldre. 

Fritt spill. Booking av starttid: 2 dager.

Fritt spill. Booking av starttid: 2 dager

Fritt spill. Booking av starttid: 2 dager

Fritt spill. Bevis fra Høyskole/ Universitet må fremlegges. Booking av starttid: 2 dager.

kr 8 690/år

Fritt spill. Booking av starttid: 7 dager
Pris 12 mnd. avtalegiro kr. 725,- pr. mnd.

Fritt spill. Booking av starttid: 7 dager (lavsesong) / 3 dager (høysesong)
Pris 12 mnd. avtalegiro kr. 760,- pr. mnd.

Pris 12 mnd. avtalegiro kr. 489,- pr. mnd.

Fritt spill på korthullsbane + 1 lavsesonggreenfee på 18 hulls banen.
Ved spill på 18 hullsbanen ut over dette betales ordinær greenfee.
Booking av starttid: 2 dager

Gir ingen spillerett på noen av banene.

kr 1 335/år

Adm.gebyr i forbindelse med leiemedlemskap. Gjelder for de som leier spillerett. Booking i.h.t. hva en leier

kr 1 066/år

Gir ingen spillerett

kr 1 066/år

Gjelder for ansatte Kragerø Golf AS og Kragerø Resort. Booking av starttid: 2 dager