Medlem

Årsavgifter 2023

Vedtatt på årsmøte 10. mars 2023.

Avgiften til NGF på kr. 372 og IT-avgiften er inkludert i årsavgiften for alle som er 20 år og eldre. 

Fritt spill. 14 dagers forhåndsbooking.

Fritt spill. 14 dagers forhåndsbooking.

Fritt spill. 14 dagers forhåndsbooking.

Fritt spill. 14 dagers forhåndsbooking.

kr 9 450/år

Fritt spill. 14 dagers forhåndsbooking.
Kan ha med 3 gjester til gjestegreenfee.

Fritt spill. 14 dagers forhåndsbooking.

Fritt spill på korthullsbane + 1 greenfee på 18 hulls banen.
Ved spill på 18 hullsbanen ut over dette betales ordinær greenfee. 7 dagers forhåndsbooking.

Gir ingen spillerett på noen av banene. Ordinær greenfee. 7 dagers forhåndsbooking.

kr 1 370/år

Adm.gebyr i forbindelse med leiemedlemskap (gjelder for de som leier spillerett). Booking i.h.t. hva en leier.

kr 1 325/år

Gir ingen spillerett. 14 dagers forhåndsbooking.

kr 1 260/år

Gjelder for ansatte i Kragerø Golf AS og Kragerø Resort.