Turneringer

Generelle turneringsbestemmelser

Turneringer i Kragerø Golfklubbs regi spilles i henhold til Golfreglene og regler for etikette, NGFs Handicapbestemmelser, regler for amatørstatus, NIFs bestemmelser om doping, NIFs formålsparagraf om alkohol, lokale regler for Kragerø Golfklubb og eventuelle turneringsbesemmelser fastsatt for den enkelte turnering.

Klasseinndeling
I turneringer der det spilles i ulike handicapklasser, gjelder følgende klasseinndeling:
Herrer blir delt i 2 like store klasser, Damer i 1 klasse.
Eventuelle andre klasseinndelinger fastsettes i bestemmelser for den enkelteturnering.

Utslag
Hvis ikke annet er oppgitt for turneringen spiller herrer fra 51 og damer fra 43.
De som av en eller annen grunn ønsker annet utslag setter dette i merknadsfeltet ved påmelding.

Påmelding
Påmelding til klubbturneringer skjer i Golfbox, i resepsjonen på klubbhuset eller på e-post til klubben@kragerogolf.no innen oppsatt påmeldingsfrist. Påmeldingsfrist er kl 18.00 2 dager før turnering.
Turneringer som har færre enn 12 påmeldte deltakere, kan avlyses av turneringskomiteen.

Startkontingent
Hvis annet ikke er fastsatt for turneringen, gjelder følgende startkontingenter:
Juniorer:         kr   75,-
Andre:            kr 150,-

Startlister
Startlisten vil være tilgjengelig på Golfbox og klubbens internettsider dagen før turneringen. Ved senere endring av startlistene kan spillere ikke gis endret starttid med mer enn 20 minutt uten på forhånd å ha samtykket til det.

Oppmøte
Seneste oppmøte i sekretariatet før start er 30 minutter. Startkontingent betales før start. Gi beskjed om forfall i god tid. Å ikke stille til start uten gyldig grunn er usportslig opptreden, og kan føre til reaksjon.

Bruk av golfbil
For bruk av golfbil under turneringer kreves legeerklæring. Turneringsansvarlig har rett til å gi dispensasjon for den enkelte turnering dersom det er åpenbart at kravene til legeerklæring tilfredsstilles. Spillere som må bruke golfbil over en lengere periode skal fremlegge legeerklæring.
Spillere som bruker golfbil skal vise hensyn til de andre i ballen.

Scorekort/resultater/premiering
Det er spillerens ansvar å avklare eventuelle spørsmål med komiteen, at scorekortet er korrekt utfylt og signert før det leveres inn. Resultatlister offentliggjøres i Golfbox, på klubbens hjemmeside og oppslagstavle.
Beste tredjedel i hver klasse premieres. Uavhentede premier oppbevares i proshop. Premier som ikke er avhentet innen 2 mnd. etter turneringen tilfaller klubben.

Hunder
Hunder ikke tillatt i turneringer.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her