Medlem

Årsavgifter 2021

Vedtatt på årsmøte 25. februar 2021.

Avgiften til NGF på kr. 372 og IT-avgiften er inkludert i årsavgiften for alle som er 20 år og eldre. 

Fritt spill. 14 dagers forhåndsbooking.

Fritt spill. 14 dagers forhåndsbooking.

Fritt spill. 14 dagers forhåndsbooking.

Fritt spill. 14 dagers forhåndsbooking.

Fritt spill. 14 dagers forhåndsbooking.
Kan ha med 3 gjester til gjestegreenfee.

Fritt spill. 14 dagers forhåndsbooking.

Fritt spill i lavsesong. Ved spill i høysesong betales det ordinær greenfee. 14 dagers forhåndsbooking.

Fritt spill på korthullsbane + 1 greenfee på 18 hulls banen.
Ved spill på 18 hullsbanen ut over dette betales ordinær greenfee. 7 dagers forhåndsbooking.

Gir ingen spillerett på noen av banene. Ordinær greenfee. 7 dagers forhåndsbooking.

kr 1 500/år

Adm.gebyr i forbindelse med leiemedlemskap (gjelder for de som leier spillerett). Booking i.h.t. hva en leier.

kr 1 200/år

Gir ingen spillerett. 14 dagers forhåndsbooking.

kr 1 200/år

Gjelder for ansatte Kragerø Golf AS og Kragerø Resort.