Gjest - Gjest

Golfbil

Leie av golfbil til banespill

Lørdag/Søndag/Høysesong: Kr. 500,- per runde
Mandag til fredag i lavsesong: Kr. 400,- per runde


Vi anbefaler at du booker golfbil samtidig med bestilling av starttid.


Regler for leie av golfbil:
 • Leie for bilen skal betales før bruk.
 • Det er kun tillatt å kjøre på golfbilveiene langs banen, ingen kjøring i rough, på fairway eller på greenområdene!
 • Ingen fører under 18 år og maks 2 personer per bil.
 • Ingen kjøring i alkoholpåvirket tilstand.
 • Bilen leveres v/ proshop umiddelbart etter avsluttet runde og nøkkel leveres i proshop, eventuelt legges i postkassen dersom proshop er stengt og dette er avtalt.
 • Eventuelle skader meddeles umiddelbart til proshop. Ved skade på bil er fører ansvarlig.
 • Fører forplikter seg til å følge anvisning på banen.
 • Brudd på regler medfører bortvisning fra banen.
  
 

Bruk av private golfbiler på Kragerø Resort


Om du eier din egen golfbil er du velkommen til å bruke den på Kragerø Resort.

For unngå støyplager er det bare tillatt å bruke golfbiler med elektrisk motor på området som tilhører Kragerø Resort.
Av hensyn til sikkerheten gjelder følgende regler for bruk av private golfbiler på Kragerø Resort:
 • Føreren må være fylt 16 år.
 • Antall seter i golfbilen er maks antall personer.
 • Ingen må føre eller forsøke å føre golfbil når vedkommende er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel.
 • Ingen kjøring på offentlig vei.
 • Golfbilen kan kun kjøres på de oppmerkede golfbilveiene i henhold til kart over Kragerø Resort. Kun ved golfspill kan golfbilen benyttes på veiene på golfbanen. 
 • Alle golfbiler skal være til lading og parkert innen kl. 23:00
 • Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.