Kragerø Golf AS

Salg/Utleie av Aksjer

Dato Aksje Salg Utleie  Selger/Utleier Telefon Epost
30.03.22 A   X Harald B. Minde 95274779 harald.beldo.minde@kebas.no
01.03.22 A X   Frank Holm 90692293 frank@revac.no
01.03.22 A X   Cathrine Holm 99022332 cathberg79@hotmail.com
01.03.22 A X   Martin Ersdal 41686621 ersdalm@gmail.com
25.02.22 A X X Adrian Aarbakke Johnsen 95088017 adrian.aarbakkejohnsen@gmail.com
21.01.22 A   X Jostein Ueland 97785551 karin.ueland@gmail.com
20.01.22 A X   Åse Gill Hanssen 94188070 asehanss@gmail.com
16.06.21 A X   Tom Røhne 90085084 tom@rohnegruppen.no
28.04.21 A X   Terje Skogen 92039079 terje.skogen@ebnett.no
28.04.21 A X   Terje Skogen 92039079 terje.skogen@ebnett.no
27.04.21 A X X Glenn Davies 95173341 gpdavies@online.no
06.08.20 C X X Jon Aabøe 90067875 jon.aaboe@gmail.com
05.08.20 C X   Harald Ringdal 48025642
25.06.20 A X X Geir Andersen 95709410 geir.andersen@posten.no
02.05.18 A X X Jon Almaas   jonalm@online.no
02.03.18 B   X Olav Chen 95075498 olav.chen@storebrand.com
16.02.15 B X   Nicolai H. Knudtzon 90043417 cohk@outlook.com
18.02.15 B X   Kenneth Karlsen 97039106 kenneth.karlsen@mif.no
18.02.15 A X   Anders Elind 90674205 anders@elind.no
 

Ved salg må skjemaet Melding om Aksjeoverdragelse fylles ut og signeres av kjøper og selger.
Et Transport og behandlingsgebyr på kr. 1 300 tilkommer ved overdragelse