Klubben

Registrering i Golfbox

Av: Veronica Nygaard  |  Publisert: 29. april 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Vi finner det riktig å informere om at vi må skjerpe inn noen rutiner for årets sesong. Dette for at vi skal få bedre oversikt over aktiviteten på banen.

Alle runder skal registreres i Golfbox før man spiller. I tillegg skal man gi beskjed i Proshop om at man har kommet senest 10 min før booket starttid. Det holder ikke med å skrive «Gjest». Navn skal inn.

Alt spill skal starte på hull 1. Det er kun ved spesielle tilfeller Proshop gir tillatelse for å gå ut på hull 10.
Det er kun tillatt å spille på banen på tider som er åpne i Golfbox. (07.00) Dette for at man ikke skal hindre banemannskaper i arbeidet på banen.

Alle «ikke medlemmer» skal ha gyldig greenfee billett med på runden. Dette gjelder også de som har konverterte billetter. Det blir foretatt kontroller. Dette gjelder også Korthullsbanen.
For ikke medlemmer som spiller før eller etter at Proshop er stengt må det betales med Vipps og det må gå frem hvem det gjelder.

Vi ber om forståelse for dette og ser frem til en hyggelig og god sesong i golfanlegget!


Daglig leder.