Klubben

Valgkomiteen ønsker ditt forslag til styre i klubben

Av: Veronica Nygaard  |  Publisert: 17. desember 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Valgkomiteen er i startfasen med komiteens arbeid inn mot neste årsmøte hvor det er ett styremedlem på valg.

Styret har i 2021 bestått av følgende:
 
Leder Yngvar Clausen
Nestleder Randi Skauen
Styremedlem Aase Marie Haugen - på valg
Styremedlem Bjørn Sindre Skott
Styremedlem Kjell Ove Aasen
Varamedlem Karine Myrland
Varamedlem Helge Bråthen

Forslag på kandidat kan sendes til valgkomiteen (se adresse nedenfor) innen 10.01.2021.
Forslaget må inneholde kandidatens fulle navn, alder, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vi håper på stort engasjement til det beste for klubben vår!


 
Med hilsen
Valgkomiteen
 
Ola Kristian Dille
ola.kristian.dille@norskskogrydding.no
Mobil: 926 06 520

Petter O. Lind
polind@online.no
Mobil: 905 66 000

 
Elisabeth Kleppe Sagafos
Elisabeth.Sagafos@sthf.no
Mobil: 452 55 858