Klubben

Valgkomiteen ønsker dine forslag til styre i klubben

Av: Veronica Nygaard  |  Publisert: 16. november 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Valgkomiteen er i startfasen med komiteens arbeid inn mot neste årsmøte hvor det er tre styremedlemmer og to varamedlemmer på valg.

Styret har i 2020 bestått av følgende:

Leder:               John Peter Tollefsen – på valg
Nestleder:         Tine Fehn Hovden – på valg
Styremedlem:   Yngvar Clausen                             
  -  «   -             Aase Marie Haugen
  -  «                 Nina Aas – på valg
Varamedlem:   Bjørn Sindre Skott – på valg                        
  -  «  -              Randi Elise Skauen – på valg


Forslag på kandidater kan sendes til valgkomiteen (se adresse nedenfor) innen 10.01.2020.
Forslaget må inneholde kandidatens fulle navn, alder, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vi håper på stort engasjement til det beste for klubben vår!


 
Med hilsen
Valgkomiteen
 
Ola Kristian Dille
Mobil: 926 06 520
E-post: ola.kristian.dille@norskskogrydding.no


Petter O. Lind
polind@online.no
Mobil: 905 66 000

 
Elisabeth Kleppe Sagafos
Elisabeth.Sagafos@sthf.no
Mobil: 922 82 996