Klubben

Medlemsundersøkelse

Av: Veronica Nygaard  |  Publisert: 16. juni 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

For å lage en best mulig klubb for deg, så trenger vi å vite hva du syntes og tenker om klubben og tilbudet vårt. Golfspilleren i Sentrum er vår årlig medlemsundersøkelse.

En del av medlemmene får tilsendt undersøkelsen i disse dager. Jo flere som svarer på denne, jo bedre kan vi styre klubben og gjøre de rette prioriteringene slik at opplevelsen blir bedre. Sett av 10-15 minutter og gi oss verdifull tilbakemelding - da kan vi bli bedre! 

Alle tilbakemeldinger vi får fra undersøkelsen blir gjennomgått og vil være utgangspunktet for lista over ønskede endringer på banen som klubben hver høst oversender til baneeier.