Klubben

Månedlig betaling av medlemskontingenten

Av: Veronica Nygaard  |  Publisert: 19. mars 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Vi vil i disse utfordrende tider minne alle om muligheten man har til å betale medlemskontingenten i månedlige rater.

Ta kontakt med Lillian i NorKred på lillian@norkred.no eller 488 47 171 og det vil raskt bli ordnet.

I disse tider er det viktig å se på hvordan vi kan bidra til at aktivitet kan opprettholdes og at vi kan få hjulene i gang så raskt som mulig når vi igjen er i normale tilstander. Ved at vi sikrer økonomien til Kragerø Golf så langt det er mulig for oss, vil vi samtidig bidra til at ansatte kan ha en jobb å gå til og at banen når den åpner, så langt som mulig er slik vi ønsker. I et normalår vil det nå være mellom tre og fem uker til banen åpner. Vi kan fortsatt komme til å være i et normalår i så henseende. Kragerø Golf as gjør alt de kan av kostnadsreduserende tiltak i disse tider. Ved at vi betaler kontingenten (i sin helhet eller i månedlige avdrag), bidrar vi til ikke å gjøre vondt verre.


John Peter Tollefsen
Styreleder Kragerø Golfklubb