Klubben

Innkalling til ordinær generalforsamling

Av: Veronica Nygaard  |  Publisert: 4. juni 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kragerø Golf AS 22. juni kl. 18:00

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kragerø Golf AS.
Sted: DIGITAL NETTMØTE (Kragerø Resort Hotell på Stabbestad)
Dato: 22. juni 2021
Tid: 18:00
 

Forslag og saker som ønskes behandlet på generalforsamling må være styret i hende senest 14. juni 2021. Saker som ønskes tatt opp, sendes på e-post til: rajko.mink@fredensborghospitality.no  eller pr post til: Kragerø Golf AS, Diplemyrveien 1, 3788 Stabbestad

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut en (1) uke før generalforsamling på vår nettside eller kopi av sakspapirene kan fåes ved henvendelse til administrasjonen.

Mer informasjon om hvordan det digitale møtet skal gjennomføres, kommer.

Stabbestad, den 20. mai 2021

For styret i Kragerø Golf AS

Rajko Mink (Styreleder)


Vedlagt ligger innkallingen.