Klubben

Innkalling til årsmøte i Kragerø Golfklubb 2022

Av: Veronica Nygaard  |  Publisert: 24. januar 2022  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Torsdag 24. februar 2022 blir det årsmøte i Kragerø Golfklubb. Årsmøtet holdes digitalt.

TORSDAG 24.02.2022
DIGITALT NETTMØTE (TEAMS)
KL. 18:00 - 19:30


Det innkalles med dette til årsmøte i Kragerø Golfklubb torsdag 24. februar kl. 18:00 - 19:30. Årsmøtet gjennomføres digitalt. 

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10. februar 2022.
Saker som ønskes tatt opp, sendes på e-post til: klubben@kragerogolf.no

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en (1) uke før årsmøtet på: www.kragk.no

For å være med på det digitale årsmøte må du fylle ut dette skjemaet: https://forms.office.com/r/JqjKXbzRyQ
Påmeldingsfristen er til og med onsdag 23. februar. 
Torsdag morgen vil de som er påmeldt motta link til møtet via epost, samt en veiledning i bruk av Teams under årsmøtet. 

Bare medlemmer i henhold til klubbens medlemsregister er stemmeberettiget. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt (ref. § 10 i klubbens vedtekter).

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Kragerø Golfklubb