Klubben

Innkalling til årsmøte i Kragerø Golfklubb

Av: Veronica Nygaard  |  Publisert: 25. januar 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Det innkalles med dette til årsmøte i Kragerø Golfklubb torsdag 25.2. kl. 18.00 – 19.30. Årsmøtet gjennomføres digitalt.

TORSDAG 25.2.2021
DIGITALT NETTMØTE
KL. 18:00 til 19:30
 
Det innkalles med dette til årsmøte i Kragerø Golfklubb torsdag 25.2. kl. 18.00 – 19.30. Årsmøtet gjennomføres digitalt. Styret vil gjennomføre det digitale årsmøtet i hht veiledning fra Norges Idrettsforbund.
 
Forslag og saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende senest 11. februar 2021.
 
Saker som ønskes tatt opp, sendes på e-post til: klubben@kragerogolf.no
 
Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en (1) uke før årsmøtet på: www.kragk.no
 
En uke før årsmøtet vil alle medlemmer bli orientert om prosedyren ved gjennomføringen av digitalt årsmøte.  
 
Bare medlemmer i henhold til klubbens medlemsregister er stemmeberettiget. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt (ref. § 10 i klubbens vedtekter).
 
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Kragerø Golfklubb