Klubben

Info til våre medlemmer

Av: Veronica Nygaard  |  Publisert: 27. mars 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Norges Golfforbund anbefaler alle klubber at det på grunn av Koronavirus situasjonen, ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på banen eller drivingrangen frem t.o.m 13. april. I likhet med landets øvrige golfklubber, retter vi i Kragerø oss etter det.

Norges Golfforbund anbefaler alle klubber at det på grunn av Koronavirus situasjonen, ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på banen eller drivingrangen frem t.o.m 13. april. I likhet med landets øvrige golfklubber, retter vi i Kragerø oss etter det. Vi følger rådene fra myndighetene og fra Norges Idrettsforbund / Golfforbundet og handler deretter.

Hvis vi får anledning til å åpne banen rundt 15. april, vil det være som et normalår. Det er viktig å huske. Vi hadde håpet å kunne åpne langt tidligere, og alt lå til rette for det. Men slik ble det dessverre ikke.
Dan & co har som alltid nedlagt et solid arbeid gjennom vinteren og alt vedlikehold er gjort med tanke på tidlig åpning.  Vedlikeholdet på golfbilene er gjort. Nå bruker vi tiden til å holde banen, korthullsbane, treningsgreen etc, etc i så godt stand som man kan forvente. Gresset gror selv i disse tider.
Terje og Veronica har jobbet knallhardt med proshopen, som er blitt kjempefin. Gled dere til å ta den i bruk igjen!
Avtaler med sponsorer er gjort og vi krysser fingrene for at alle blir med gjennom disse utfordrende tidene.

Kort om status for klubben og banen

Medlemmene og medlemskontingenten
I begynnelsen av mars sendte vi ut medlemskontingenten.  Det er veldig godt å se at så godt som alle medlemmer lojalt har fulgt opp med å betale. Medlemskontingenten er selve ryggraden i klubbens og Kragerø Golfs økonomi.  En utsettelse av innbetalingen ville gjort alt det viktige arbeidet i forbindelse med forberedelser til åpning og sesongen som sådan, svært krevende i dagens situasjon. Vi har forpliktelser overfor ansatte i KG og overfor alle medlemmers forventning til at banen og alle de forskjellige aktivitetsområder skal være som alltid ved åpning.
Noen av dere har valgt å betale i månedlige terminer. Det er en praktisk og grei måte å gjøre det på. Hvis noen ligger etter med betalingen av kontingenten, vil jeg på det sterkeste anbefale at dere velger månedlig betaling. Enkelt og greit ved å ta kontakt med Lillian i NorKred på lillian@norkred.no eller 488 47 171. Hun ordner dette raskt.

Klubben
Vi har gjennomført årsmøtet og er i rute med alt arbeid i etterkant av årsmøtet. Komiteene har gjort en rekke forberedelser til sesongen slik de alltid gjør på denne tiden. Hvis åpningen kan skje i midten av april, vil komiteenes aktiviteter raskt settes ut i livet. Vi krysser fingeren for at vi kan ha åpningsturneringen som planlagt 25. april og Eclectic med oppstart søndag 26.
Jeg vil gjerne poengtere overfor dere som har høyt handicap og spiller lite og som synes det er vanskelig å ta steget ut på banen: Ivaretakelseskomiteen, nå omdøpt til Sosialkomiteen «mellom slaga», vil bidra til at dere kan komme over denne kneika. Mer om tiltakene vil komme etter hvert. Målet er at alle som er medlemmer, skal ha glede av medlemskapet. Det samme gjelder klubbtrening. Sportskomiteen har store ambisjoner for denne sesongen.

Banen
Dan & co har som alltid alt under kontroll. De jobber med baneåpning slik de alltid gjør på denne tiden og er klare til å åpne når klarsignalet gis. Det er en utfordrende tid med folk som kan komme i karantene etc, men banemannskapet er fleksible mht nødvendige prioriteringer.
Det er gjort en del utbedringer på banen, og dekket på veien mellom hull 4 og 5 er ferdig utbedret. Gled dere til å gå snublefritt mellom hullene!
Minigolfen starter opp på samme tid som banen åpner, og selvsagt vil alle andre fasiliteter være åpne da.

Dugnader
Siden vi ikke kan samle mange sammen, må vi også avvente vårdugnaden. Men den kommer! Og det å delta på dugnad er både verdifullt for klubben og banen, det er sosialt og det er tilfredsstillende å vite at man har gjort en liten innsats. For å snu litt på en gammel visdom: Noen kan delta på alle, alle kan delta på noen, men alle (behøver ikke) kan ikke delta på alle – dugnader.

Følg med og følg oppfordringene
Norges Golfforbund legger jevnlig ut informasjon om status for golfen i disse pandemitider. Følg med på www.golfforbundet.no Klubben følger opp med informasjon fra forbundet og med annen informasjon som gjelder forhold for klubben og medlemmene. Følg med der også, www.kragk.no

Så ønsker jeg dere alle alt godt i denne krevende tiden. Følger vi oppfordringene fra sentrale og lokale myndigheter og ellers oppfører oss (som alltid) fornuftig, kommer vi igjennom dette. Gå lange turer og ta mange prøvesvinger!

Med vennlig hilsen
John Peter Tollefsen
Styreleder KGK