Klubben

Endring av aksjeklasser for spillerettsaksjer i KG AS

Av: Veronica Nygaard  |  Publisert: 29. januar 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

På årsmøtet i Kragerø Golf as i 2020 ble det besluttet å endre aksjeklassene. Endringen medfører at det kun vil være en aksjeklasse A som gir spillerett, og en aksjeklasse D som gir stemmerett mm i KG AS.

Det betyr at aksjeklassene B og C konverteres til A. Alle som har D-aksjer vil selvsagt beholde disse etter endringen.

Formålet med denne endringen er å gi alle spillerettsaksjonærer samme rettigheter og plikter, samtidig som det gir en enklere aksjonærstruktur i KG as og enklere administrasjon.  

Denne endringen er KG as i ferd med å gjennomføre. Det vil i midlertid ta noe tid og ikke være gjort før årets årsmøte i KGK er avholdt. Noen vil derfor fortsatt få en faktura for spilleavgift / kontingent for hhv B og C aksje. Vi vil derfor få presisere:

Alle medlemmer med spillerettsaksjer (A, B, C) er likestilte fom 2021. Det betyr bl.a.:
  1. Alle vil ha rett til å booke spilletid 14 dager i forveien.
  2. Alle vil ha rett til å booke spilletid med inntil 3 gjester til redusert greenfee (gjestegreenfee).
  3. Alle vil ha rett til å konvertere til greenfee-billetter. For sesongen 2021 vil det være 16 billetter.

Prosessen med å konvertere alle spillerettsaksjene til en aksjeklasse vil gå sin gang.

Vi håper for forståelse for dette.

Mvh
John Peter Tollefsen (Kragerø Golfklubb) & Terje Wilhelmsen (Kragerø Golf AS)