Klubben

Årsmøte KGK

Av: Admin  |  Publisert: 14. januar 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Innkalling til årsmøte i Kragerø Golfklubb 28.02.2020.

Det innkalles med dette til årsmøte i Kragerø Golfklubb fredag 28.02.2020 kl. 18.00 i proshopen.
Saksdokumenter til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig på www.kragk.no f.o.m 21.02.2020. Forslag man ønsker skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 14.02.2020.
Alle som pr. 01.01.2020 er medlem i KGK, kan møte. Man kan ikke la seg representere med fullmektig.

Vel møtt!


Mvh
Styret i Kragerø Golfklubb