Klubben

Aktuelle turneringer

Ingen

Valg av styre til Kragerø Golfklubb 2019

Publisert: 23. desember 2018  av Knut Taraldsen  |  Nyhetsarkiv

Invitasjon til å komme med forslag til kandidater

Årsmøte i Kragerø golfklubb avholdes 22.02.2019 og en av sakene på sakslista er valg. Det er tre medlemmer som er på valg; leder, et styremedlem og et varamedlem.
Styret har i 2018 bestått av følgende:
Leder:                  Knut Taraldsen                               -  på valg
Nestleder:            John Peter Tollefsen
Styremedlem:      Audun Pettersen
  -  «   -                 Elisabeth Kleppe Sagafos
  -  «  -                  Lena-Marie Naper-Helgestad     -  på valg
Varamedlem:      Ole-Walther Enggrav                   -  på valg
  -  «  -                  Nina Aas
Forslag på kandidater kan sendes til valgkomiteen (se adresse nedenfor) innen 24.01.2019.
Forslaget må inneholde kandidatens fulle navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato.
Vi håper på stort engasjement til beste for klubben vår!
 
Med hilsen
Valgkomiteen v/leder
Turi Berg Clausen
turi.berg@kebas.no
Tlf. 99 20 57 19
 
Skagerrak Sparebank
Aktiv
BDO
Tine
Sandtangen
Norsk Gjenvinning
Kragerø Elektriske AS
TF Sport
Ditt kontor
Kruse Smith
Igland garasjen
PR Prosjektrelasjoner AS
Det skjer i Kragerø Magasinproduksjon
Steintransport AS
GHV
Maxbo Fossen Trelast
Coca Cola
Telerør & Teleklima
New Balance
Amfi Kragerø
TA
TEMA
Ch. Hiis Blomster
Sport 1 Kragerø
Kragerø Resort
Autostrada