Klubben

Medlemskategorier

Fritt spill. 14 dagers forhåndsbooking.

Fritt spill. 14 dagers forhåndsbooking.

Fritt spill. 14 dagers forhåndsbooking.

Fritt spill. 14 dagers forhåndsbooking.

kr 8 690/år

Fritt spill. 14 dagers forhåndsbooking.

Fritt spill. 14 dagers forhåndsbooking.

Fritt spill i lavsesong. Ved spill i høysesong betales det ordinær greenfee. 14 dagers forhåndsbooking.

Fritt spill på korthullsbane + 1 greenfee på 18 hulls banen.
Ved spill på 18 hullsbanen ut over dette betales ordinær greenfee. 7 dagers forhåndsbooking.

Gir ingen spillerett på noen av banene. Ordinær greenfee. 7 dagers forhåndsbooking.

kr 1 335/år

Adm.gebyr i forbindelse med leiemedlemskap (gjelder for de som leier spillerett). Booking i.h.t. hva en leier.

kr 1 066/år

Gir ingen spillerett. 14 dagers forhåndsbooking.

kr 1 066/år

Gjelder for ansatte Kragerø Golf AS og Kragerø Resort.