Turneringer

Eclectic

Eclectic er en slagspillkonkurranse og spilles over 18 hull. Levér signert scorekort etter runden og de beste enkeltresultater på de ulike hullene summert, gir scoren over 18. hull. For hver runde kan man forbedre sin score ved å prestere bedre enn tidligere på et eller flere hull. Egen dameklasse. Din score og din plassering i feltet blir løpende oppdatert på en liste ved klubbhuset.


Konkurransen er åpne kun for klubbens medlemmer.

Som i fjor kan man spille når man vil i løpet av uken (f.o.m. søndag t.o.m. lørdag). OBS ukeskille mellom lørdag/søndag. Kortene må være levert innen lørdag kl.17.00


Hvis ukens runde spilles i en turnering må Eclectic registreres på vanlig måte og LEVER EGET SCOREKORT underskrevet av markør i Eclectic postkassen.

Klubben justerer ikke hcp, men deltagerne oppfordres til å registrere selv i golfbox.


Klasser:
Dame
Herre 1 (hcp +8-16,9) det gjeldende hcp i første runde man deltar bestemmer klasse ut sesongen
Herre 2 (hcp 17-54) det gjeldende hcp i første runde man deltar bestemmer klasse ut sesongen

Spilleren registrer seg og betaler kr. 30,- i Proshopen FØR runden. Man kan også betale kr.300,- for hele sesongen.
Alle MÅ registrere seg på liste i selvbetjeningskasse selv om en har betalt inne i Proshopen.     
Utfylling av registreringsskjema: Dato, klokkeslett, Medlemsnr., og navn skal føres på påmeldingslista.
Umiddelbart ETTER runden legger en scorekortet med underskrift fra markør i egen postkasse merket "Eclectic".
Resultatene blir registrert etter hver runde og slått opp ved klubbhuset. Resultatene finner en også i Order of Merits i Golfbox.


Bruk av golfbil under Eclectic.
Her gjelder de samme reglene som i de generelle turneringsbestemmelsene
«For bruk av golfbil under turneringer kreves legeerklæring. Turneringsansvarlig har rett til å gi dispensasjon for den enkelte turnering dersom det er åpenbart at kravene til legeerklæring tilfredsstilles. Spillere som må bruke golfbil over en lengere periode skal fremlegge legeerklæring.
Spillere som bruker golfbil skal vise hensyn til de andre i ballen.»

Husk å melde deg på Eclectic separat under stablefordturneringene.

Turneringsdatoer
Eclectic starter 28 april og går hver uke til 28.sep.(Avslutningsturneringen 28.sep. er siste mulighet)
 
Skagerrak Sparebank
BDO
Aktiv
TA
Tine
Sandtangen
Norsk Gjenvinning
Kragerø Elektriske AS
TF Sport/Club Car
Ditt kontor
Autostrada
Kruse Smith
Igland garasjen
Prosjekt Relasjoner/Det Skjer
Steintransport AS
GHV
Maxbo Fossen Trelast
Coca Cola
Telerør & Teleklima
Kragerø Resort
New Balance
Alti Kragerø
Ch. Hiis Blomster
Sport 1 Kragerø
Kragerø Naturstein
Kragerø Expressen