Medlemmer

Medlemskategorier

KATEGORI ALDER MERKNAD
YJUN 0 - 12 år Fritt spill. Booking av starttid: 2 dager
JUN 13 - 18 år Fritt spill. Booking av starttid: 2 dager
UNG 19 - 21 år Fritt spill. Booking av starttid: 2 dager
STUD/MIL 22 - 25 år Fritt spill. Booking av starttid: 2 dager
Bevis fra Høyskole/ Universitet må fremlegges.
SEN 22 - 99 år Tilgjengelighet til banen avhengig av aksje-/medlemskategori. 
A+B+CEK   Fritt spill. Booking av starttid: 7 dager
C-aksjonær   Fritt spill. Booking av starttid: 3 dager
KORTHULL alle Fritt spill på korthullsbane +
1 lavsesonggreenfee på 18 hulls banen. Ved spill på 18 hullsbanen ut over dette betales ordinær greenfee. Booking av starttid: 2 dager
LEIE alle Adm.gebyr i forbindelse med leiemedlemskap.Gjelder for de som leier spillerett. 
Booking i.h.t. hva en leier
SPONSOR alle Sponsormedlemskap uten spillerett for ansattehos våre samarbeidspartnere.
Booking av starttid: 7 dager
ANSATTE alle Gjelder for ansatte Kragerø Golf AS og Kragerø Resort. Booking av starttid: 2 dager
GREENFEE alle Booking av starttid: 2 dager
Skagerrak Sparebank
Aktiv
BDO
Tine
Sandtangen
Norsk Gjenvinning
Kragerø Elektriske AS
TF Sport
Ditt kontor
Kruse Smith
Igland garasjen
PR Prosjektrelasjoner AS
Det skjer i Kragerø Magasinproduksjon
Steintransport AS
GHV
Maxbo Fossen Trelast
Coca Cola
Telerør & Teleklima
New Balance
Amfi Kragerø
TA
TEMA
Ch. Hiis Blomster
Sport 1 Kragerø
Kragerø Resort
Autostrada