Kragerø Golf AS

Aksjer/Spilleretter

Kragerø Golf AS har følgende aksjekategorier for salg:

A-aksjer:
Antall: 1000 stykker.
Rettigheter:   Fritt spill for 1 stk. med rett til å bestille tid for spill for 4 stk.(full flight) inntil 7 dager i forveien hele sesongen. Gjester betaler gjestegreenfee.
Pris:   Kr. 6.000,-.
B-aksjer:
Antall: 400 stykker.
Rettigheter:   Fritt spill for 1stk. med rett til å bestille tid for spill for 2 stk inntil 7 dager i forveien hele sesongen. Gjester betaler gjestegreenfee.
Pris:   Kr. 5.000,-.
C-aksjer:        
Antall: 500 stykker.
Rettigheter:   Fritt spill for 1 stk. med rett til å bestille tid for spill for seg selv inntil 7 dager i forveien utenom høysesong. I høysesongen er det rett til å bestille tid for spill samme dag.
Pris:   Kr. 3000,-
I tillegg kommer registreringsavgift pr. aksje på kr.1.300. Aksjekjøp betinger også medlemskap i Kragerø Golfklubb. 
A, B og C-aksjene har ikke stemmerett eller rett til utbytte i Kragerø Golf AS. 
Aksjene er fritt omsettelige. Spilleretten kan også leies ut fra år til år.

I henhold til vedtektene kan aksjonær som eier en A-aksje eller en B-aksje konvertere aksjens tilhørende spillerett til et nærmere avtalt antall dagsmedlemskap/green-feebilletter. Styret fastsetter antallet årlig. Dagsmedlemskap/green-fee billettene er kun gyldige for den enkelte sesong og kan ikke overføres til senere år.
Ved overdragelse av aksjer MÅ alltid skjemaet "Melding om aksjeoverdragelse" fylles ut og sendes til Kragerø Golfklubb. Skjemaet finner du i menypunktet Skjemaer

EXIT-ordning
Skagerrak Sparebank
BDO
Aktiv
TA
Tine
Sandtangen
Norsk Gjenvinning
Kragerø Elektriske AS
TF Sport/Club Car
Ditt kontor
Autostrada
Kruse Smith
Igland garasjen
Prosjekt Relasjoner/Det Skjer
Steintransport AS
GHV
Maxbo Fossen Trelast
Coca Cola
Telerør & Teleklima
Kragerø Resort
New Balance
Alti Kragerø
Ch. Hiis Blomster
Sport 1 Kragerø
Kragerø Naturstein
Kragerø Expressen