Klubben

Aktuelle turneringer

Ingen

Golfbil

Leie av golfbil


Til golfspill

Leie av 2-seters golfbil kr 400,- (per runde) på hverdager/helg/helligdager.

Vi anbefaler at du booker golfbil samtidig med bestilling av starttid.

Regler for leie av golfbil:
 • Leie for bilen skal betales før bruk.
 • Det er kun tillatt å kjøre på golfbilveiene langs banen, ingen kjøring i rough, på fairway eller på greenområdene!
 • Ingen fører under 18 år og maks 2 personer per bil.
 • Ingen kjøring i alkoholpåvirket tilstand.
 • Bilen leveres v/ proshop umiddelbart etter avsluttet runde og nøkkel leveres i proshop, eventuelt legges i postkassen dersom proshop er stengt og dette er avtalt.
 • Eventuelle skader meddeles umiddelbart til proshop. Ved skade på bil er fører ansvarlig.
 • Fører forplikter seg til å følge anvisning på banen.
 • Brudd på regler medfører bortvisning fra banen.
 

Til bruk ved korttids- (timesleie) eller langtidsleie (dager/uker) - fritid

Leie av 4-seters golfbil til fritidsbruk.

 • inntil 2 timer: kr 300,-
 • inntill 4 timer: kr 400,-
 • 8 timer/dagsleie: kr 600,-
 • weekend (fredag - søndag): kr 1 300,-
 • ukesleie (7 dager): kr 2 300,-

Golfbil kan forhåndsbestilles, ellers gjelder prinsippet "først til mølla..." da vi kun har 6 biler til dette formålet.
 

Regler for leie av golfbil:

 • Leie for bilen skal betales før bruk.
 • Golfbilen kan kun kjøres på de oppmerkede golfbilveiene i henhold til kart over Kragerø Resort. Golfbilen kan ikke benyttes på golfbanen til golfspill.
 • Ingen kjøring på offentlig vei.
 • Ingen fører under 18 år og maks 4 personer per bil.
 • Ingen kjøring i alkoholpåvirket tilstand.
 • Golfbilen skal når leietiden er utløpt avleveres der den er leid (proshopen) og levere nøkkelen i henhold til avtalt avleveringstidspunkt. Ved langtidsutleie* skal golfbilen settes på plass i golfbilgarasjen.
 • All kjøring er på eget ansvar. Fører (leietaker) er ansvarlig for å rapportere eventuelle skader som har oppstått i leieperioden, og er erstatningsansvarlig for reparasjon av disse. Dersom eventuelle skader på bilen er så store at de må dekkes av forsikring, er leietaker ansvarlig for å dekke utleiers egenandel.

Bruk av private golfbiler
Om du eier din egen golfbil er du velkommen til å bruke den på Kragerø Resort.
For unngå støyplager er det bare tillatt å bruke golfbiler med elektrisk motor på området som tilhører Kragerø Resort.
Av hensyn til sikkerheten gjelder følgende regler for bruk av private golfbiler på Kragerø Resort:
 • Føreren må være fylt 16 år.
 • Antall seter i golfbilen er maks antall personer.
 • Ingen må føre eller forsøke å føre golfbil når vedkommende er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel.
 • Ingen kjøring på offentlig vei.
 • Golfbilen kan kun kjøres på de oppmerkede golfbilveiene i henhold til kart over Kragerø Resort. Kun ved golfspill kan golfbilen benyttes på veiene på golfbanen. 
 • Alle golfbiler skal være til lading og parkert innen kl. 23:00
 • Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Skagerrak Sparebank
BDO
Aktiv
TA
Tine
Sandtangen
Norsk Gjenvinning
Kragerø Elektriske AS
TF Sport/Club Car
Ditt kontor
Autostrada
Kruse Smith
Igland garasjen
Prosjekt Relasjoner/Det Skjer
Steintransport AS
GHV
Maxbo Fossen Trelast
Coca Cola
Telerør & Teleklima
Kragerø Resort
New Balance
Alti Kragerø
Ch. Hiis Blomster
Sport 1 Kragerø
Kragerø Naturstein
Kragerø Expressen