Kragerø Golf AS

Innkalling til Generalforsamling i Kragerø Golf AS

Publisert: 19. juni 2017  av Knut Taraldsen  |  Nyhetsarkiv

Til aksjonærer i Kragerø Golf AS. Innkalling til Generalforsamling i Kragerø Golf AS.Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS onsdag den 28. juni 2017 kl. 17.00. Møtet finner sted på Kragerø Resort, Stabbestad.

SAKSLISTE:
 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
 4. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2016
  1. Revisorsberetning og styrets beretning
 5. Fastsettelse av honorar og til styret og revisor
 6. Innkomne forslag
 7. Valg av revisor
 8. Valg av styre
 9. Avslutning
 
 
Innkalling sendes til alle A- , B-, C- og D-aksjonærer, men på generalforsamlingen er det kun innehavere av D-aksje som har stemmerett med 1 stemme hver. Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt (jfr. vedtektenes § 9).
 
Aksjeeiere har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret sammen med forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Frist for å melde er 21. juni 2017.
 
Styrets årsberetning for 2016 og årsregnskap 2016 fås ved henvendelse til Kragerø Golf AS v daglig leder.
 
 
 
Kragerø, 19. juni 2017
for styret i Kragerø Golf AS
 
 
Knut Ramberg, styreleder     
Sign.    
Skagerrak Sparebank
Coca Cola
Steintransport AS
Tine
Kragerø Resort
BDO
Activ Sportswear
Norsk Gjenvinning
Ditt kontor
Telerør & Teleklima
SpesDent AS
Det skjer i Kragerø Magasinproduksjon
Kruse Smith
Kragerø Elektriske AS
PR Prosjektrelasjoner AS
Vistin
Maxbo Fossen Trelast
Igland garasjen