Turneringer

BDO Eclectic

Eclectic en runde som går over 18 hull.
Konkurransen er åpne kun for klubbens medlemmer.
Som i fjor kan man spille når man vil i løpet av uken.( f.o.m. søndag t.o.m. lørdag). OBS ukeskille mellom lørdag/søndag. Kortene må være levert innen lørdag kl.17.00
Man kan registrere en turneringsrunde i regi Kragerø Golfklubb som tellende i eclectic. Husk da å registrere deg før runden på listen og merk TYDELIG med turneringsnavn (ex pinse, tine, ola e.l). Ikke nødvendig med eget scorekort.


Klasser:
Dame - Herre 1 (hcp +8-16,9) – Herre 2 (hcp 17-54) det til enhver tid gjeldende hcp bestemmer klasse.
Eclectic er en slagspillkonkurranse og spilles over 18 hull. Levér signert scorekort etter runden og de beste enkeltresultater på de ulike hullene summert, gir scoren over 18. hull. For hver runde kan man forbedre sin score ved å prestere bedre enn tidligere på et eller flere hull. Egen dameklasse. Din score og din plassering i feltet blir løpende oppdatert på en liste ved klubbhuset.

Spilleren registrer seg og betaler kr. 30,- i Proshopen el. i selvbetjeningskasse FØR runden. Man kan også betale kr.300,- for hele sesongen.
Alle MÅ registrere seg på liste i selvbetjeningskasse selv om en har betalt inne i Proshopen. Dato, klokkeslett, Mnr., navn, og korrekt hcp. skal føres på påmeldingslista.
Umiddelbart ETTER runden legger en scorekortet med underskrift fra markør i egen postkasse merket "BDO Eclectic".
Resultatene blir registrert etter hver runde og slått opp ved klubbhuset. Resultatene finner en også i Order of Merits i Golfbox.
Bruk av golfbil under Eclectic.
Her gjelder de samme reglene som i de generelle turneringsbestemmelsene
«For bruk av golfbil under turneringer kreves legeerklæring. Turneringsansvarlig har rett til å gi dispensasjon for den enkelte turnering dersom det er åpenbart at kravene til legeerklæring tilfredsstilles. Spillere som må bruke golfbil over en lengere periode skal fremlegge legeerklæring.
Spillere som bruker golfbil skal vise hensyn til de andre i ballen.»

Husk å melde deg på Eclectic separat under stablefordturneringene.

Turneringsdatoer
BDO Eclectic starter 27 mai og går hver uke til 29.sep. Avslutningsturneringen 6 okt er også tellende.

 
 
 
Skagerrak Sparebank
Aktiv
BDO
Tine
Sandtangen
Norsk Gjenvinning
Kragerø Elektriske AS
TF Sport
Ditt kontor
Kruse Smith
Igland garasjen
PR Prosjektrelasjoner AS
Det skjer i Kragerø Magasinproduksjon
Steintransport AS
GHV
Maxbo Fossen Trelast
Coca Cola
Telerør & Teleklima
New Balance
Amfi Kragerø
TA
TEMA
Ch. Hiis Blomster
Sport 1 Kragerø
Kragerø Resort