Turneringer

Klubbgolfen og Eclectic

Klubbgolfen og Eclectic
Klubbgolfen og Eclectic er to konkurranseformer registrert på samme scorekort. En runde går over 18 hull og er HCP regulerende.
Begge konkurransene er åpne kun for klubbens medlemmer.
Som i fjor kan man spille når man vil i løpet av uken.( f.o.m. søndag t.o.m. lørdag). OBS ukeskille mellom lørdag/søndag.
Man kan registrere en turneringsrunde i regi Kragerø Golfklubb som tellende i klubbgolf/eclectic. Husk da å registrere deg før runden på listen og merk TYDELIG med turneringsnavn (ex pinse, tine, ola e.l). Ikke nødvendig med eget scorekort.


Nytt i 2017 : egen dameklasse i klubbgolf også + egen senior klasse i Eclectic ( over 65 år og over 25 i hcp spiller fra 43)

Klubbgolfen er en stableford konkurranse over hele sesongen. Du samler dine stablefordpoeng fra alle de rundene du er med i, og til slutt er det de 8 beste rundene som blir gjeldende.
Herrer gå fra 51 og damer fra 43

Eclectic er en slagspillkonkurranse og spilles over 18 hull. Levér signert scorekort (samme kort som i klubbgolfen) etter runden og de beste enkeltresultater på de ulike hullene summert, gir scoren over 18. hull. For hver runde kan man forbedre sin score ved å prestere bedre enn tidligere på et eller flere hull. Egen dameklasse. Din score og din plassering i feltet blir løpende oppdatert på en liste ved klubbhuset.

Spilleren registrer seg og betaler kr. 30,- i Proshopen el. i selvbetjeningskasse FØR runden. Man kan også betale kr.300,- for hele sesongen.
Alle MÅ registrere seg på liste i selvbetjeningskasse selv om en har betalt inne i Proshopen. Mnr., navn, og korrekt hcp. skal føres på påmeldingslista.
Umiddelbart ETTER runden legger en scorekortet med underskrift fra markør i egen postkasse merket "Klubbgolfen".
Resultatene blir registrert etter hver runde og slått opp ved klubbhuset. Resultatene finner en også i Order of Merits i Golfbox.
Bruk av golfbil under Klubbgolfen/Eclectic.
Her gjelder de samme reglene som i de generelle turneringsbestemmelsene
«For bruk av golfbil under turneringer kreves legeerklæring. Turneringsansvarlig har rett til å gi dispensasjon for den enkelte turnering dersom det er åpenbart at kravene til legeerklæring tilfredsstilles. Spillere som må bruke golfbil over en lengere periode skal fremlegge legeerklæring.
Spillere som bruker golfbil skal vise hensyn til de andre i ballen.»

Husk å melde deg på Klubbgolfen/Eclectic separat under stablefordturneringene.

Turneringsdatoer
Klubbgolfen/Eclectic starter 30 apr og går hver uke til 2.sep. Og en avslutningsrunde 7 okt.

 
Skagerrak Sparebank
Coca Cola
Steintransport AS
Tine
Kragerø Resort
BDO
Norsk Gjenvinning
Ditt kontor
Telerør & Teleklima
Det skjer i Kragerø Magasinproduksjon
Kruse Smith
Kragerø Elektriske AS
PR Prosjektrelasjoner AS
Maxbo Fossen Trelast
Igland garasjen
GHV
New Balance
Aktiv
Amfi Kragerø
Sandtangen
Sørlandet Montasje
Bjørkkjær Auto